Σχολείο για σωστούς ανθρώπους: Ήρχισαν αι εγγραφαί

1

Σχολείο για σωστούς ανθρώπους: Ήρχισαν αι εγγραφαί

Κύριες και κύριοι,

Η ιερά αρχιεπισκοπή είναι εις την ευχάριστην θέσην να σας ανακοινώσει ότι άρχισαν οι εγγραφές για το “ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΙΑ ΣΩΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ” (άλλως “ΑΔΡΩΠΟΥΣ”, με ΔΔΟΥ αδρωπινόν). Είστε: Ομοφυλόφιλοι; Αλλόθρησκοι; Αλλοδαποί; Άθεοι; Κοντά μας θα γίνετε ΣΩΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Διδακτέα ύλη:

1η περίοδος : “Προβολή ταινίας: John Rambo”.

Δια να εκπαιδευτούν τα παιδιά τι σημαίνει να είσαι μάτσο, εκτελεστής.

Πρώτυπον

Πρώτυπον

Παρακαλούμεν όπως αγνοήσετε τις σκηνές βίας της ταινίας καθότι θα παρουσιάζουν τι εστί πραγματικός άντρας. Ταινίες Μπάρμπι αποκλείονται δια να μην βγουν τα παιδιά “κουνιστά”.

2η περίοδος: “Καλλιέργεια μύστακα 101”

Τα παιδιά θα εμβαθύνουν στο πώς να καλλιεργούν το μουστάκι τους και θα διδαχθούν τρόπους περιποιήσης και διατήρησής του ώστε να εισαχθούν στην ευγενή τέχνη του να είσαι άδρωπος με βούλλαν.

thumbnail

Πριν την εκπαίδευσην – Μετά την εκπαίδευσην

Διδάσκει ο διακεκριμένος μαθηματικο-πρώην-βουλευτής Αντρέας Θεμιστοκλέους.

3η περίοδος: “Γυμναστική”

Εις το συγκεκριμένον μάθημαν, τα παιδιά θα διδάσκονται μόνον παραδοσιακά αδρωπινά αθλήματα όπως το λιγκρίν και τα διτζίμιν. Και αυτό, όχι μόνον δια να μην περάσουν οι παραδόσεις μας στην λήθην αλλά για τον παρακάτω λόγον που μας οδηγεί στην…

4η περίοδος: “Spot the Gay People”

Το μάθημαν αυτόν δεν θα περιλαμβάνει μόνον τρόπους εύρεσης των βδελυγματικών αυτών “ανθρώπων” αλλά και πώς να τους εκτελούν on sight με εφαρμογήν των όσων έμαθαν την 3η περίοδο.

Π.χ. βρες τον ομοφυλόφιλο και εκτέλεσέ τον με λιγκρίν.

Spot The Gay People

Spot The Gay People στην πράξη

Το μάθημα θα περιλαμβάνει πραγματικά πυρά.

5η περιόδος: “Θρησκευτικά: αγαπάτε αλλήλους (εκτός ομοφυλόφιλους, αλλόθρησκους, άθεους και Ομονοιάτες)”

Το μάθημαν είναι όπως περιγράφεται πιο πάνω και δεν σηκώνομεν μύγαν στο σπαθίν μας. Επιπλέον ξέρουμεν πολύ καλά ότι όλοι οι πιο πάνω: “τρων μας τες δουλειές”.

Με το πέρας του μαθήματος θα δίδεται δωρεάν το προϊόν: “Pray Gay Away Spray” για να κρατά μακρυά το κακό.

Σχολείο για σωστούς ανθρώπους

100% κυπριακό προϊόν

6η περίοδος: “Μουσική: βυζαντινοί ύμνοι και Τσαλίκης”

Όπως καταλαβαίνετε το μάθημα δεν θα περιλαμβάνει μουσικές του σατανά (χέβι μέταλς) ή από αυτά τα εμπορικά που παρασύρουν την νεολαίαν είς την αμαρτίαν (χιπ χοπς). Επίσης θα διδάσκεται μόνο ένας στίχος από τον Τσαλίκη: “…ο άντρας ο σωστός” ο οποίος θα βρίσκεται μονίμως στο ριππίτ.

Με το πέρας των μαθημάτων θα σερβίρεται Μέλανας Ζωμός όπως ακριβώς και στη αρχαίαν Σπάρτην δια να παράγομεν σωστά παιδαγωγημένα και πειθαρχημένα δια το ποίμνιον παιδιά.

Σχολείο για σωστούς ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνετε θα είμαστεν το πρώτον παγκοσμίως σχολείον όπου θα παράγει σωστούς ανθρώπους. Θα πετύχομεν εκεί που οι άλλοι απέτυχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το πώς βέβαια και με ποιές παιδαγωγικές αρχές είναι άλλου παπά ευαγγέλιον.

ΕΥΛΟΓΗCΟΝ.

(A και παιδιά: Όχι στα ναρκωτικά)

The Pikro-Team

  • Triolouin Hassani Aishe

    Χαχαχα. Θα υπάρχει και μια Μαρία Μαγδαλινή να σερβίρει τον Μέλαναν Ζωμό που θα έχει και αμπελοπούλια μέσα, που επίσης θα σερβίρει και το κορμί της σε όσους νιώθουν ανδρική ανασφάλεια. Μετά θα δικαιούνται να την λιθοβολήσουν! 🙂