Η Σταχτοπούττα στην κυπριακή διάλεκτο!

0

Κυρίες και κύριοι μετά από δική σας απαίτηση, μετά την Κοκκινοσκουφίτσα στην κυπριακή διάλεκτο, διασκευάσαμε και την Σταχτοπούτα με μια δόση τεχνολογίας (τσας όμως).

Εζhιούσεν κάποτε στην Κύπρον ένας καλός τζαι  ευτζενικός CEO με την γεναίκαν του τζαι την κόρη του. Η γεναίκα του όμως μιαν ημέραν για γνωστούς λόους εχάθην. Έτσι το κοπέλλιν επήρεν την μιάλην απόφασην να ξαναστεφανωθεί για να έσhει η αγαπημένη του κοράσα άλλον υπόδειγμαν στην ζωή της.

Η νέα του η γεναίκα ήταν μια ζαομουνταρισμένη τζαι είσhεν τζαι θκυό κοράσες οι οποίες ήταν πουτταρελλούες (όμορφες) στην θωρκάν αλλά ήταν όπως τα στοισhειά που μέσα τους. Δεν επέρασεν λλίος τζαιρός τζιαι ο CEO έπρεπε να φύει για presentation της Apple στην Γιαπωνία. Έτσι άηκεν την κόρη του με τα στοισhειά.

Αντάν τζαι λάμνησεν ο τύπος,  η μητριά – που αζούλευκεν την κοράσαν γιατί είσhεν iPhone 6 και Airpad (x10, 1.2GHz Cortex – για να καταλάβετε) – εξηντίλησεν της τα Gucci τζαι τα Prada τζαι εμανικώθην να τη βάλλει να σαρίζει την στράτα. Εφέρετουν της σαν του σhύλλου του πούshτη τζαι δεν την άφηνεν ποττέ να έσhει πρόσβαση στην δια-αζαγιάν (internet). Έδωσεν της τζαι ένα παλιό Nokia να το κουλιαντιρίζει για να χαριεντίζεται.

Είσhεν την βαωμένην τον παραπάνω τζαιρόν μες την κουζίναν να τρώει μόνο μούγκραν. Το μόνον πράμαν που είσhεν η καημένη για να βράζει το πουττίν της που το αγιάζιν τζαι το πιλοζίριν, ήταν η νισκιά της κουζίνας αλλά έφκαλεν τόσην πολλήν μούζαν (στάχτη) που στο τέλος εφωνάζαν την Μουζοπούττα (Σταχτοπούτα – Greypussy, you know?).

staxtopouta_namin

Μιαν ημέραν ο ρήγας της Τζύπρου εδιάταξεν να δώκουν χαπάριν που τo “Ίντα χαπάρκα” (Whats app) ότι θα έκαμνεν μια χοροεσπερίδαν για να θκιαλέξει ταίριν ο μουτσιοσφύρης (αχαΐρευτος) ο γιος του. Ευτύς το χαπάριν έγινεν βάιραλ μες την δια-αζαγιάν τζαι εμάθαν το οι μαλαππάππισσες οι αρφάες της Μουζοπούττας τζαι αντακώσαν να σάζουνται. Η μάνα των στοισhειών ενόμιζεν πως μια που τες θκυό θα εκουρούκλιζεν τον πρίγκηπα.

stxatopouta_kouroupettos

Η selfie του μουτσιοσφύρι μες το Φατσοδευτέριν

Η Μουζοπούττα εκαμώθην να τους ράφκει φορεσhιές τζαι βυζοθήκες σιθρού στον αρκαλειό. Τζαι δώσ’ του τα στοισhειά να βάλλουν αυτόφατσες (selfies) μεσ’ το Φατσοδευτέριν. Ούλλοι οι αρσενιτζοί εθωρούσαν τες τζαι εκάμναν “αρέσκει μου” τζαι εσυναγλύφουνταν.

Ήρτεν η μιάλη μέρα. Η καημένη η Μούζα ερώτησεν την μητριά αν ημπορεί να έρτει τζαι τζείνη στη χοροεσπερίδαν. Είπαν της ότι θα την αφήκουν βαωμένην μες την κουζίναν να αμπλέπει το μαγκάλιν τζαι να της γυρίζει πέλλαρος (μουαχαχα). Η μητριά με τες κόρες της εγίνασιν καπνός ενώ η Μούζα ελούθην τα κλάματα τζαι καλωσυνάτη όπως ήταν ελάλεν ούλλον συγχώρεση για τες άλλες: “Κκιάολε τσούλες θα σας κάμω πόξυλλικκιν”. Έτσι όπως ήταν φυρμένη, ανεφάνην ομπρός της μια ανεράδα που για να λαλούμεν την αλήθκειαν έβαλλεν τες αρφάες της Μούζας κάτω 10 φορές περίτου στην στοισhειοσύνην (αν έσhει έτσι λέξη).

– Ρα Μούζοπούττα ίντα κάμνεις δαμέ όπως την κακομάζαλην;

– Ποιά εν που ‘σαι;

– Είμαι η νούννα σου. Ήρτα να σου φέρω μιαν τάβλα (tablet) να θωρείς τη χοροεσπερίδαν λάιβ να σου γυρίζει περίτου.

Ίντα ήθελεν να της πει έτσι. Ελούθην του κλαμάτου (πάλε) τζαι άρπαξεν μια πότσαν Βεσοπέ, εστύλλωσεν την τζαι πολοάται στη νούναν της:

– ΣΚΑΣΕΕΕΕΕΕ!

– ΣΚΑΣΕ ΕΣΟΥ ΡΑ! Ούτε να χωραττέψουμεν εν ημπορούμεν πιον μες τούτον τον βρωμότοπον. Λοιπόν βλήμμαν ακρώθου καλά: Θα πάεις τζαι σου στον χορό.

Εφκήκαν μαζίν έξω στο περβόλιν τζαι η νούννα με την μαγικήν της βάκλα έντζησεν πάνω σε έναν γάρον που εβρέθετουν τζιαμέ τζαι έκαμεν τον άππαρον (εξού και η έκφραση “άππαρος με τη βάκλαν”). Έντζησεν τζαι πάνω σε έναν κολότζιν τζαι έγινε άμαξα κάμπριο, κάρο δηλαδή. Ένζτησεν τζαι της Μουζοπούττας τζαι αντελοσσhιάστην μόλις άμπλεψεν ότι εφόρεν τουαλέτταν by Γεώργιο Αρμάριν τζαι κάτι τάκκουνους κρυστάλλενους μάρκας Πουπουτάν.

– Που ζαόκασhιαν έκαμα σε τάκκον. Έφυες για τη χοροεσπερίδαν αλλά έγλεπε ρα! Πρέπει να λαμνήσεις που τζιαμέ πριχού τα μεσάνυχτα γιατί τα μαγικά έννα ποσπαστούν τζαι θα κάτσεις πάνω. Ο άππαρος έννα γίνει γάρος πάλε.

Η Μούζα εκούρτισεν πάνω το Τζι Ππι Ες τζαι τα νίτρα του αππάρου τζαι εγίνηκεν καπνός.

Άππαρος: check

Άππαρος: check

Τζι Ππι Ες: check

Τζι Ππι Ες: check

Μόλις έδωκεν του παλαθκιού μέσα, εμείναν τζαι αμπλέπαν την ούλλοι σαν τους χάχες. Αναρωθκιούνταν ποιά εν τούτη η πουσιούλα. Η μητρία με τα στοισhειά αγνωρίσαν την τζαι επουζιάσαν που την αζούλαν. Άμπλεπεν την τζαι ο σπαρκωμένος ο πρίγκηπας όπως τον χασκιασμένον. Έρωτας thunder-struck.

Εχορεύκαν τζαι οι θκυό ούλλη νύχτα τους κάτωθι χορούς:

1. Αντικρυστόν

2. Καρτζηλαμάν

3. Σούστα

4. Κούζαν τζαι δρεπάνιν

τζαι τέλος

5. Λαμπάτα με δόσεις Γκαμ γκαμ στάι.

Έτσι όπως ελαώννουνταν, “Ντιιιιν-Ντααααν”, εφάτchησεν το ρολόιν μεσάνυχτα. Τούτα παθαίνεις άμαν μαρμαχουρεύκεις τζαι δεν ακούεις τους πρωτινούς. Η Μούζα εκόπην του βούρου.

– Πόμεινε ραααααα! ετσιρήλλησεν ο πρίγκηπας, αλλά έν την επρόκαμεν. Ήβρεν μόνον τον έναν τον τάκκουνον που της έππεσεν έτσι όπως ελάμνησεν (απορία Πίκρη: το τακκούνιν εν το έπιαννε το σχέδιο για μεταμόρφωση μετά τες 12; Α; Α; Plot gap detected)

staxtopouta_pikris

Την άλλην ημέραν πορνόν πορνόν ο πρίγκηπας εππόσταρεν βίτεο μες τον Εσουσωλήναν τζαι σαν το κλαμένον το πουττί ενεκούτρευκεν να έβρει την Μουζοπούττα. Εκαλούσεν ούλλες τες γεναίτζες να παν να ττεστάρουν τον τάκκουνον.

Επήαν οι πασhιοζάμπισσες οι αρφάες της τζαι εδοκιμάσαν το αλλά εφάαν πόρτα. Επήεν τζαι η Μούζα, φορεί το. Χοπ! Εταίρκαζεν. Ο πρίγκηπας να μεν σας τα πολυλοώ ήταν έτοιμος τζαι εφόρεν μόνον το αρτζιομάντριν του (σώβρακο). Εδώκαν τζαι οι θκυό μεσ’ την καρκόλαν ευτύς.

Τζαι εζήσασιν τζείνοι καλά, γαμάτα τζαι κυπριακά τζαι εμάς έμεινεν μας η τάτσα. (και αν σας άρεσε το παραμύθι κάνετε και ένα “αρέσκει μου” στη σελίδα μας στο Facebook)